Milieu      < terug

milieu

Wat is organisch afval?
Organisch afval wordt ook wel groenafval genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn
Bladgroen, Grasmaaisel, Snoeihout, Boom (stronken), Fruit, Etc etc
Wat hoort er niet in?
Verontreinigd groenafval.
Hoe te besparen?
Het groenafval apart aan te bieden
Wat gebeurt ermee?
Groenafval wordt gecomposteerd tot compost.
Milieubeleidsverklaring Koninklijke Ahrend Italiaans


AhrendAhrend Milieuversalg 2-06-1012

Arhend_1

Arhend_2

Arhend_3


Sodexo Nederland BV -  Milieu wet- en regelgeving

Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en worden geacht serieus aandacht te besteden aan het milieu en de zorg daarvoor. Sodexo helpt KLM op de volgende gebieden:

Algemene milieuzorg
Sodexo adviseert KLM in het verbeteren van de milieuprestaties en helpt bij de uitvoering van verbeterplannen. Daarnaast voeren wij audits uit om op objectieve wijze inzicht te krijgen in het functioneren van het milieuzorgsysteem. Ook bij het kopen van goederen geven wij advies. We kijken dan naar de gehele keten van het product, van de fabricage en het gebruik tot aan de afvalfase aan het einde van de levensduur.

Milieuvergunningen
Sodexo zorgt voor het aanvragen en verkrijgen van milieuvergunningen. Ook controleren wij of er voldaan wordt aan de eisen en voorschriften van die vergunningen.

Voor informatie en milieuadviezen kunt u contact opnemen met de Customer Support Desk. Wij maken dan zo spoedig mogelijk een afspraak met u.